top of page

Tarifa Diària

Parcel·la (vehicle+caravana/tenda/autocaravana) .......................12,00 €

Tenda (sense parecel·la) ............................................................... 6,00 €

Adults +10 anys ......................................................................... ....6,00 €

Nens de 2 a 10 anys ...................................................................... 5,00 €

Gos ................................................................................................. 2,50 €

Bicis i motos................................................................................ GRATIS

VISITES AL CÀMPING

Del 15 de Setembre al 15 de Juny

Adults (més de dues hores al dia) ................................................. 5,00 €

Nens (més de dues hores al dia) ................................................... 3,95 €

Animals (més de dues hores al dia).................................................2,50€

Pernoctació adults............................................................................6,75€

Pernoctació nens..............................................................................5,00€

Pernoctació animals.........................................................................4,50€

 

Del 15 de Juny al 15 de Setembre

Adults (més de dues hores al dia) ................................................. 8,00 €

Nens (més de dues hores al dia) ................................................... 5,55 €

Animals.............................................................................................2,50€

Pernocatció adults..........................................................................10,00€

Pernoctació nens..............................................................................7,00€

Pernoctació animals.........................................................................4,50€

Tasa turística per persona i dia ETT ...................................... 0,60€

 

ELECTRICITAT PARCEL·LA

La parcel·la inclou: caravana/tenda, cotxe.

La parcel·la és personal i intransferible.

En cas d'efectuar una estada inferior a la pactada s'aplicarà el preu corresponent a la durada de la mateixa.

Es obligatori identificar-se al arribar al càmping.

Les visites estan obligades a registrar-se a recepció abans d'entrar al càmping.

No es permet entrar al càmping els cotxes dels visitants.

No es permet entrar al càmping els gossos declarats potencialment perillosos.

 

EN TOTS AQUETS PREUS ESTÀ INCLÒS EL 10% D'IVA

6A ...................................................................... 6,90 €

10A .................................................................... 9,0

0 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADES DE MÉS DE 20 DIES CONSECUTIUS 25% DE DESCOMPTE EN LA LLUM.

LA PARCEL·LA INCLOU UNITAT FAMILIAR

bottom of page